Térítési díj

Napi intézményi térítési díj: 1.705 Ft.
Havi intézményi térítési díj: 51.150 Ft.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díj megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe.

A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán fizetendő személyi térítési díj mértéke:

  • Amennyiben az igénybevevő havi rendszeres nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, 60 Ft/fő/nap, 1800 Ft/fő/hónap.
  • Amennyiben az igénybevevő havi rendszeres nettó jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, 125 Ft/fő/nap, 3750 Ft/fő/hónap.