Térítési díj


Az Idősek Otthona ellátásért fizetendő személyi térítési díj összege az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, Tiszaújváros Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2016. (III.31.)
önkormányzati rendeletének 2.6 mellékletében foglaltak alapján havonta 100.000 Ft.
 
Tájékoztató adatok az „Ezüsthíd” Idősek Otthona (demens részleggel) intézményi térítési díjáról:
 
 • Intézményi térítési díj napi ötszöri étkezéssel: 3.335 Ft/fő/ellátási nap 100. 000 Ft/fő/ellátási hónap
 • Intézményi térítési díj étkezés nélkül: 2.345 Ft/fő/ellátási nap 70.300 Ft/fő/ellátási hónap
 • Intézményi térítési díj reggeli: 140 Ft/fő/ellátási nap 4.200 Ft/fő/ellátási hónap
 • Intézményi térítési díj tízórai: 60 Ft/fő/ellátási nap 1.800 Ft/fő/ellátási hónap
 • Intézményi térítési díj ebéd: 590 Ft/fő/ellátási nap 17.700 Ft/fő/ellátási hónap
 • Intézményi térítési díj uzsonna: 60 Ft/fő/ellátási nap 1.800 Ft/fő/ellátási hónap
 • Intézményi térítési díj vacsora: 140 Ft/fő/ellátási nap 4.200 Ft/fő/ellátási hónap
 
A személyi térítési díjat a szolgáltatást igénybe vevő, a tartására köteles és képes hozzátartozó, gondnokság alatt álló személy esetében pedig a törvényes képviselő fizeti meg az intézménynek. Amennyiben a fent nevezett személyek a térítési díjat nem fizetik meg, a követelést a térítési díj fizetésére kötelezettek ingatlanvagyonán fennálló jelzálogjog biztosítja.
A fizetendő személyi térítési díj meghatározása során megállapításra kerül a szolgáltatást igénybe vevőre vonatkozó jövedelemhányad. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80 %-át.
 
A személyi térítési díj összege az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a megállapított jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét. Amennyiben a megállapított jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, viszont az ellátást igénybe vevő pénzvagyonnal vagy ingatlan- vagyonnal rendelkezik, abban az esetben is a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ahol a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a pénzvagyonból kell fedezni, valamint a különbözet az ingatlanvagyonra terhelődik jelzálogjog bejegyzéssel.
 
Az ellátásban részesülő személy a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a távollét minden napjára a megállapított napi személy térítési díj 20 %-át fizeti. A távolléti napok száma naptári éves szinten összesítődik.
Két hónapot meghaladó távolléte idejére egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt a távollét minden napjára a megállapított napi személyi térítési díj 40 %-át, az ide nem tartozó esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60 %-át fizeti.
A személyi térítési díj megállapításához csatolni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM. rendelet 1. számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, vagyonnyilatkozatot és a rendszeres havi jövedelmet igazoló dokumentumok másolatát. Az idősotthoni elhelyezéshez szükséges továbbá, hogy vagyonvizsgálatot végezzünk, melyet a benyújtott adatok, illetve dokumentumok alapján folytatunk le.
 
A jövedelem- és vagyonvizsgálathoz szükséges:
 • Kérelem mellékletét képező jövedelem- és vagyonnyilatkozat* pontosan kitöltve
 • Éves nyugdíjösszesítő
 • Utolsó havi nyugdíjszelvény
 • Egyéb jövedelméről igazolás
 • Egyéb pénzvagyonról igazolás
(* Amennyiben a Jövedelemnyilatkozatban az ellátást igénybe vevő, illetve más személy vállalja mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését, abban az esetben nem kötelező a Vagyonnyilatkozatot kitölteni és csatolni az egyéb pénzvagyonról szóló igazolást.)