Tiszaújváros logó
Rendelőintézet logó

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ „Napsugár” Bölcsődéje

Igénybevétel módja

A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő (törvényes képviselő) kérheti. 
A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával
 1. a körzeti védőnő,
 2. a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,
 3. a család- és gyermekjóléti szolgálat,
 4. a gyámhatóság
is kezdeményezheti.
A bölcsődei ellátás igénybevétele önkéntes, a kérelemről az intézményvezető dönt.
A Tiszaújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján, bölcsődei ellátásra a tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező gyermek jogosult. 
A kérelmet a meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, amelyet a letölthető nyomtatványok cím alatt talál az érdeklődő.
 

Kérelem benyújtásának helye:

 • Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
  3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.
  06-49/548-190
 • „Napsugár” Bölcsőde
  3580 Tiszaújváros, Mátyás király út 34.
  06-49/548-379
A bölcsődei ellátás igénybevételéről, megszüntetéséről az intézményvezető saját hatáskörben dönt. Döntéséről a gyermek szülőjét vagy törvényes képviselőjét írásban értesíti. Ha a kérelmező, illetve a törvényes képviselő az intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 
Az intézmény vezetője külön eljárás nélkül köteles azonnali ellátást biztosítani a rászorulóknak, ha az ellátás hiánya a gyermek egészségét, testi épségét veszélyezteti.
Meg kell szüntetni annak a gyermeknek a bölcsődei ellátását, aki orvosi szakvélemény alapján egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható.