Tiszaújváros logó
Rendelőintézet logó

Ezüsthíd Idősek Otthona

Térítési díj

Az Idősek Otthona ellátásért fizetendő személyi térítési díj összege az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, Tiszaújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 2.6 mellékletében foglaltak alapján napi 4450 Ft.

Tájékoztató adatok az „Ezüsthíd” Idősek Otthona (demens részleggel) intézményi térítési díjáról:

 • Intézményi térítési díj napi ötszöri étkezéssel 4 450 Ft/fő/ellátási nap
 • Intézményi térítési díj étkezés nélkül: 3 140 Ft/fő/ellátási nap
 • Intézményi térítési díj reggeli: 190 Ft/fő/ellátási nap
 • Intézményi térítési díj tízórai: 75 Ft/fő/ellátási nap
 • Intézményi térítési díj ebéd:780 Ft/fő/ellátási nap
 • Intézményi térítési díj uzsonna: 75 Ft/fő/ellátási nap
 • Intézményi térítési díj vacsora: 190 Ft/fő/ellátási nap

A személyi térítési díjat a szolgáltatást igénybe vevő, a tartására köteles és képes hozzátartozó, gondnokság alatt álló személy esetében pedig a törvényes képviselő fizeti meg az intézménynek. Amennyiben a fent nevezett személyek a térítési díjat nem fizetik meg, a követelést a térítési díj fizetésére kötelezettek ingatlanvagyonán fennálló jelzálogjog biztosítja. A fizetendő személyi térítési díj meghatározása során megállapításra kerül a szolgáltatást igénybe vevőre vonatkozó jövedelemhányad. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80 %-át.

A személyi térítési díj összege az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a megállapított jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét. Amennyiben a megállapított jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, viszont az ellátást igénybe vevő pénzvagyonnal vagy ingatlan-vagyonnal rendelkezik, abban az esetben is a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ahol a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a pénzvagyonból kell fedezni, valamint a különbözet az ingatlanvagyonra terhelődik jelzálogjog bejegyzéssel.

Az ellátásban részesülő személy a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a távollét minden napjára a megállapított napi személy térítési díj 20 %-át fizeti. A távolléti napok száma naptári éves szinten összesítődik.

Két hónapot meghaladó távolléte idejére egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt a távollét minden napjára a megállapított napi személyi térítési díj 40 %-át, az ide nem tartozó esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60 %-át fizeti.

A személyi térítési díj megállapításához csatolni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM. rendelet 1. számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, vagyonnyilatkozatot és a rendszeres havi jövedelmet igazoló dokumentumok másolatát. Az idősotthoni elhelyezéshez szükséges továbbá, hogy vagyonvizsgálatot végezzünk, melyet a benyújtott adatok, illetve dokumentumok alapján folytatunk le.

A jövedelem- és vagyonvizsgálathoz szükséges:

 • Kérelem mellékletét képező jövedelem- és vagyonnyilatkozat* pontosan kitöltve
 • Éves nyugdíjösszesítő
 • Utolsó havi nyugdíjszelvény
 • Egyéb jövedelméről igazolás
 • Egyéb pénzvagyonról igazolás
(* Amennyiben a Jövedelemnyilatkozatban az ellátást igénybe vevő, illetve más személy vállalja mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését, abban az esetben nem kötelező a Vagyonnyilatkozatot kitölteni és csatolni az egyéb pénzvagyonról szóló igazolást.)