Tiszaújváros logó
Rendelőintézet logó

Ezüsthíd Gondozóház

Bekerülés feltételei

A tiszaújvárosi állandó lakcímmel rendelkező lakosok jogosultak az intézménybe történő felvételre. A kérelmet a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba benyújtani. Előzetes egyeztetés után állandó lakóhelyén felkeressük a kérelmezőt előgondozás és az ellátással kapcsolatos tájékoztatás céljából. Az ellátás iránti kérelmekről, az intézményi felvételről, az intézményi jogviszony megszüntetéséről az intézményvezető saját hatáskörben dönt, döntéséről az ellátást igénylőt írásban értesíti. Soron kívüli elhelyezést köteles biztosítani az intézmény vezetője, ha azt az ellátást igénylő helyzete indokolja.