Tiszaújváros logó
Rendelőintézet logó

Ezüsthíd Gondozóház

Térítési díj

Személyi térítési díj:

A gondozóházi ellátásért fizetendő személyi térítési díj összege az ellátott jövedelmének legfeljebb 60 %-a. (A gondozóházi ellátásért fizetendő személyi térítési díj áfamentes.) Az időskorúak gondozóházában a személyi térítési díj megállapítására az intézményvezető jogosult. Ha az ellátást a jogosult a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe, akkor a személyi térítési díj megállapításánál figyelembe vehető havi jövedelmet naptári napra kell átszámolni. Ebben az esetben az ellátásért fizetendő napi személyi térítési díj a napi jövedelemnek a 60 %-át nem haladhatja meg. Gondozóházi elhelyezésért fizetendő személyi térítési díj mérséklésére, illetve elengedésére különös méltánylást érdemlő körülmény esetén a polgármester jogosult. Az átmeneti ellátásban részesülő személy a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a távollét minden napjára a megállapított napi személy térítési díj 20 %-át fizeti. A távolléti napok száma naptári éves szinten összeadódik. Két hónapot meghaladó távollét idejére, az egészségügyi intézményben történő kezelés időtartama alatt a távollét minden napjára a megállapított napi személyi térítési díj 40 %-át, az ide nem tartozó esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60 %-át fizeti.

A személyi térítési díj megállapításához csatolni kell:

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi szolgáltatás igénybevétele esetén a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM. rendelet 1. számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot és a rendszeres havi jövedelmet igazoló dokumentumok másolatát.

Tájékoztató adatok az „Ezüsthíd” Gondozóház intézményi térítési díjáról:

  • Intézményi térítési díj napi ötszöri étkezéssel: 8 175 Ft/fő/ellátási nap
  • Intézményi térítési díj étkezés nélkül: 6 450 Ft/fő/ellátási nap
  • Intézményi térítési díj reggeli: 240Ft/fő/ellátási nap
  • Intézményi térítési díj tízórai: 105 Ft/fő/ellátási nap
  • Intézményi térítési díj ebéd:1035 Ft/fő/ellátási nap
  • Intézményi térítési díj uzsonna: 105 Ft/fő/ellátási nap
  • Intézményi térítési díj vacsora: 240 Ft/fő/ellátási nap

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Az átmeneti elhelyezést nyújtó szociális szolgáltatások után fizetendő személyi térítési díjak megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe.