Tiszaújváros logó
Rendelőintézet logó

Hajléktalanok Átmeneti Szállása

Igénybevétel feltételei

A szállás igénybevétele önkéntes, kérelemre történik, amelyről az intézmény vezetője dönt, amennyiben a kérelmezőt a szállás orvosa megvizsgálta és igazolta, hogy fertőző betegségben nem szenved, valamint önmaga ellátására képes.
A kérelemhez csatolni kell a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerinti egészségi állapotra vonatkozó igazolást, jövedelemigazolást, valamint 1 évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő leletet.
 
Az intézményvezető a döntésről írásban értesíti az ellátást igénybevevőt. Az intézményvezető intézkedése ellen, az ellátásban részesülő az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez címzett kifogással élhet.
 
A szolgáltatás megkezdése előtt megállapodás megkötésére és térítési díj megállapítására kerül sor a hatályban lévő helyi önkormányzati rendelet alapján. A szolgáltatás igénybevétele az első 30 napban ingyenes.